FORGOUT – SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Tỉnh
Huyện
Trang chủ

QT số 730

Trại nội, xã Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang


0989 202 908 - 0989 202 908
Gọi điện

NT Trường Chinh

Ngọc Sơn, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang


0979 212 797 - 0979 212 797
Gọi điện

QT Tâm Đức

142, 174 phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang


0988 698 896 - 0988 698 896
Gọi điện

QT số 288

Chợ Thanh Xuân, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang


0936 716 282 - 0936 716 282
Gọi điện

QT Ngọc Diệp

Trại 3 Quý Sơn, Lục Nam, Bắc Giang


0962 196 192 - 0962 196 192
Gọi điện

Quầy thuốc Thu Hương

Cổng BVĐK Lục Nam , Lục Nam, Bắc Giang


0963 732 616 - 0963 732 616
Gọi điện

Quầy thuốc 183

Tân Thành - Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang


039 333 7292 - 039 333 7292
Gọi điện

Quầy thuốc 103 (Bộ Hằng)

Phố Biển, Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang


0978 009 885 - 0978 009 885
Gọi điện

QT 101 Chi Phú

101 Minh Khai, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang


02403.882.177 - 0944 891 964
Gọi điện

QT Hà Hoà

Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang


0987 884 479 - 035 956 3891
Gọi điện