FORGOUT – SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Tỉnh
Huyện
Trang chủ

QT Đông Hiền số 01

Thôn Sơn Thịnh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Bắc Giang


0984 656 339 - 0984 656 339
Gọi điện

QT số 21

Thôn Xuân Dương, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, Bắc Ninh


0968 518 492 - 0968 518 492
Gọi điện

QT Đặng Thị Mát

Xóm Chợ, thôn Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh


0961 322 256 - 0961 322 256
Gọi điện

NT Ngọc Hà (Bắc Ninh)

Khu 1 TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh


0984 656 729 - 0984 656 729
Gọi điện

QT Số 4 (Bắc Ninh)

khu 4 thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh


0942.529.899 - 0942.529.899
Gọi điện

QT Cường Ngọc

Nội Doi, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


0918 912 666 - 0918 912 666
Gọi điện

QT Tân Dược

Kim Sơn, xã Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh


0383 777 357 - 0383 777 357
Gọi điện

QT Đạt Nhàn

Chợ Nội Doi, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh


0988 388 474 - 0988 388 474
Gọi điện

QT Số 01

Số 11, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh


0977 094 042 - 0977 094 042
Gọi điện

QT Đức Duy

Thôn Giáo, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh


0965 946 857 - 0965 946 857
Gọi điện